ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Tájékoztatjuk, hogy társaságunk a webshop-on keresztül történő értékesítést az alábbi Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglaltak szerint végzi. A megrendelés véglegesítésével a Vevő és az Értékesítő közötti szerződés részévé válik az alábbi ÁSZF. Kérjük, hogy szíveskedjen figyelmesen elolvasni az alábbi dokumentumot.

I. Az általános szerződési feltételek 
valamennyi Vevőre vonatkozó rendelkezései

Értékesítő adatai:
neve: Etyeki Kúria Borgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelyének postai címe: 2091 Etyek, Báthori utca 21.
nyilvántartó bíróság: Székesfehárvári Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszáma: 07-09-008065
adószáma: 12167878-2-07
telefonszáma: +36 22/920-990
elektronikus levelezési címe: webshop@etyekikuria.com
kamarai tagsága: G209100000190
a tárhelyet biztosító szolgáltató: DotRoll Kft.
székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
levelezési címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
csomagküldő kereskedelem nyilvántartási száma: 5412-33/2021

Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll.
Az Szjt. 16. § (1) bekezdése szerint tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható.
A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.
A jogtulajdonos: Etyeki Kúria Borgazdaság Kft.

Fogalmak
Felek: Értékesítő és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vevő
A termék vételára: az ingó dolog ára, szállítási költség, díj nélkül
A termék ellenértéke: a vételár és a szállítási költség, díj együttesen
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Jótállás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „Ptk.”) szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

A szerződés nyelve, a szerződés formája
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar és angol nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Értékesítő nem iktatja.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99% feletti. A weboldal teljes adattartalmáról napi rendszerességgel mentés készül, így az eredeti adattartalom visszaállítható.
A weboldalon  megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. A személyes adatok és az üzleti titok védelmét szolgálják a kiszolgáló eszközök és intézkedések.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk részletes tájékoztatást.

Vételárak és forgalmi adó
A webshop a termékek vételárát forintban jelöli meg, amely tartalmazza a 27%-os ÁFÁ-t.
Az Értékesítő jogosult a webshopban kínált termékek vételárainak módosítására. A vételárak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre, de fenntartjuk a jogot a korrekcióra a webshopban fellépő technikai vagy adminisztrációs hiba vagy egyéb hiányosság (pl. nyilvánvaló elírás) esetén. (Nyilvánvaló elírásnak minősül különösen: a termék vételárának 1.000.- Ft alatti megjelölése vagy kedvezmény alkalmazása esetén a feltüntetett kedvezményes vételár, amennyiben az eredeti vételárból a kedvezmény %-át levonva nem a feltüntetett eredményt kapjuk.)
Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után az Értékesítő azonnal tájékoztatja a Vevőt az új adatokról. Az így létrejött szerződés a megrendelés visszaigazolása esetén sem tekinthető érvényesnek. Amennyiben Vevő a terméket ezt követően is meg kívánja vásárolni, azt az Értékesítő számára megküldött e-mail vagy új webshop-rendelés útján teheti meg.

A vásárlás folyamata
A Termék kiválasztása
A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, ismertetőjét, árát. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A vevőnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie.  Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Kosárba helyezés
A Termék kiválasztása után Vevő a „Kosárba”, gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú -  terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Vevőnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.
A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a „Rendelés elküldése” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.

A Kosár megtekintése
A honlap használata során Vevő a honlap tetején található „Kosár” ikon gombra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni.
Amennyiben Vevő nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást. Amennyiben szeretne tovább vásárolni, válassza a „Tovább vásárolok” gombot.

Vásárlói adatok megadása
„Kosár” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve a Vevő által kiválasztott termékek megvásárlása esetén a Vevő által fizetendő teljes vételár. A kosárban a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva töltheti ki személyes adatait, amennyiben még nem regisztrált, vagy a „Belépés” gombra kattintva beléphet rendszerünkbe. A „Szállítási módok” dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni „Személyes átvétel”, vagy házhozszállítást kér futárszolgálattal. A kiszállítás esetén a rendszer jelzi a szállítás díját, melyet Vevő köteles megfizetni megrendelés esetén. Amennyiben kosarának tartalma a 20.000 forintot eléri, abban az esetben a szállítási költséget elengedjük.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben Vevő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a Vevő által megrendelni kívánt termékeknek, valamint a Vevő adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Rendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Értékesítő részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Vevő minősül ajánlattevőnek.

Vevő a „Rendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Értékesítő jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Vevőt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben Vevő ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Értékesítő, Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
Vevőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Értékesítő e-mail-ben visszaigazolja Vevő számára az ajánlatot. Amennyiben Vevő azt észleli, hogy a visszaigazoló e-mail értesítés a Vevő adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Vevő köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – Értékesítővel e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Vevő a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg a visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel Értékesítővel a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg a rendszerbe.
A szerződés akkor jön létre, amikor az Értékesítő által küldött visszaigazoló e-mail a Vevő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Kedvezmények
A webshop-on történő vásárlás során érvényesíthetőek:
- A törzsvásárlói kedvezmények a Vásárlási információk\Törzsvásárlói információk menüpontban  található feltételek szerint.
- Egyedi kedvezmények: az Etyeki Kúria Kft. által kibocsátott kuponok az érvényességi időn belül felhasználhatóak.

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért
A Vevőnek a megrendelés során a véglegesítés előtt folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gomb használatával az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha már a következő oldalra lépett).
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a Vevő tartozik felelősséggel az általa megadott adatokért. Az Értékesítő a Vevő által megadott adatok alapján végzi a megrendelés teljesítését, számlázza és szállítja a terméket. Vevő köteles viselni minden kárt, amely a hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból ered.
A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Visszaigazolás
Az Értékesítő a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben ez a visszaigazolás a megrendelés leadásától számított 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól.
Vevő a megrendelés visszaigazolására küldött válaszban tud tájékozódni, kérdéseket feltenni az ügyfélszolgálatnak. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Értékesítőhöz illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
A termék szállítását végző szolgáltató (továbbiakban: Sprinter Kft.) a kiszállítás várható időpontjáról (egy napon belüli időintervallum megadásával) SMS-ben tájékoztatja a Vevőt.

Megrendelés módosítása, törlése
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a megrendelés leadásakor a Vevő számára az Értékesítő webshop szoftvere azonnal értesítést küld a rendelés felvételének tényéről. Ennek az üzenetnek a Vevő számára történő megküldését követő 24 óráig jogosult a Vevő a rendelését elektronikus úton visszavonni, módosítani.
Vevőt az Értékesítő e-mail útján értesíti a megrendelt terméknek a Sprinter Kft. számára történő átadásról vagy személyes átvétel esetén a terméknek az Értékesítő Borbárjában történő elhelyezéséről.

Fizetési feltételek és fizetési módok
A termék átadásának feltétele a vételárnak és a szállítási költségnek (továbbiakban: a termék ellenértéke) a kiegyenlítése.
A termék megrendelésével egyidejűleg Vevő az alábbi fizetési módok közül választhat az egyes fizetési módokhoz tartozó feltételek teljesülése esetén:
- bankkártyás és készpénzes fizetés (csak személyes átvétel esetén)
- online fizetés
- utánvét
- banki átutalás
Bankkártyás és készpénzes fizetés: amennyiben a megrendelt terméket a Vevő az Értékesítő székhelyén (Borbár) kívánja átvenni, úgy a termék vételárát bankkártyával vagy készpénzben egyenlítheti ki.
Online fizetés: A megrendelés leadásával egyidejűleg Vevőnek lehetősége van a termék ellenértékének bankkártyával történő kiegyenlítésére az OTP Nyrt. Simplepay rendszerén keresztül. Az Értékesítő a megrendelés házhozszállítását a fizetési tranzakció lezárását követően kezdi meg. A szükséges bankkártya adatok bevitele után a Fizetés gombra kattintva kerül sor a fizetés végrehajtására. A fizetés megtörténtéről a Simplepay rendszer küld közvetlen értesítést.
Utánvétel: A Vevőnek lehetősége van a termék ellenértékének a kézbesítéskor történő kiegyenlítésére az „Utánvétel” fizetési mód választásával.
Banki átutalás: A Vevőnek lehetősége van a termék ellenértékének kiegyenlítésére az Értékesítő Unicredit Zrt-nél vezetett 10918001-0000429-00230015 sz. bankszámlára történő átutalásával.

Teljesítési határidő
A termék megérkezése a megrendelés visszaigazolásától számítottan max. 5 napon belül várható.

A termék szállítása
A megrendelt termék szállítása, kézbesítése a Sprinter Kft. igénybevételével külön díj ellenében történik, amely a termék árán felül értendő. A szállítási feltételek a Vásárlási információk\Szállítási információk menüpontban kerülnek feltüntetésre.
A szállítással kapcsolatos kérdéseivel a Sprinter Kft. ügyfélszolgálatát az alábbi időpontokban és elérhetőségen keresheti. Ügyfélszolgálat (Hétfő: 7:00-19:00, Kedd – Péntek: 7:30-17:30) - +36 1 881 2615
A Vevő köteles gondoskodni a termék átvételéről a Sprinter Kft. által megjelölt időszakban, a megrendelés szerinti átvételi helyen. Amennyiben Vevő e kötelezettségét megszegi, úgy köteles az ebből eredő költségeket viselni, károkat megtéríteni.
Ha a Vevő a megrendelt terméket nem veszi át (kivéve a fogyasztói elállási jog gyakorlásának esetét) a visszaszállítás költségeit köteles az Értékesítő számára megtéríteni.

Az Értékesítő elállási, teljesítés megtagadásának joga
Az Értékesítő a megrendelés beérkezésétől számított 24 órán belül jogosult a szerződés teljesítését megtagadni vagy a szerződéstől elállni, ha a megrendelésben rögzített termék a megrendelt mennyiségben nem áll rendelkezésére vagy az Értékesítő a „Teljesítési határidő” fejezetben rögzített időtartamon belül nem tudja szállítani. Értékesítő köteles erről a Vevőt a regisztráció során megadott e-mail-címre küldött egyszerű elektronikus levélben tájékoztatni.

Tulajdonjogi kikötés és jogfenntartás
A termék ellenértékének (vételár és a szállítási díj) a teljes kifizetéséig a termék az Értékesítő tulajdonában marad.
Amennyiben Vevő korábbi vásárlása során a kiszállítás alkalmával nem vette át a terméket (ide nem értve a II. fejezet 2. pontban foglalt esett) vagy személyes átvétel esetén a 8 napos határidőn belül nem jelentkezett a termékért, az Értékesítő a megrendelés teljesítését a termék ellenértékének előre történő megfizetéséhez kötheti.
Értékesítő jogosult visszatartani a terméket, amíg meg nem győződik arról, hogy a termék ellenértékének a kifizetése sikeresen megtörtént. Amennyiben a termék ellenértékének a megfizetésére nem került teljes mértékben sor, az Értékesítő az ellenérték kiegészítésére hívja fel a Vevőt.

Átvételi módok, átvételi díjak
A termék átvétele az Értékesítőnek a termékek szállításával megbízott partnere útján: a terméket a Sprinter Kft. szállítja házhoz. (lsd. A termék szállítása fejezetben).
A termék személyes átvétele: személyes átvétel választása esetén a Vevő a terméket az Értékesítő székhelyén: 2091 Etyek, Öreghegy 2699 hrsz, a Borbár nyitvatartási idejében, a személyes átvételről szóló értesítés megküldését követő 8 napon belül veheti át.

Részleges érvénytelenség
Ha az ÁSZF valamely pontja érvénytelen vagy hiányos, hibás, a szerződés további pontjai érvényben maradnak és az érvénytelen vagy hiányos, hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései vagy a rendelkezés alapján a felek feltehető szándékai szerinti rendelkezés irányadó alkalmazandóak.


II. Fogyasztókra irányadók különös rendelkezések
1.
Gyermek és fiatalkorúak védelme
Az Értékesítő vagy képviselője kétség esetén jogosult felhívni a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a szerződés teljesítését Értékesítő jogosult megtagadni.

2. Elállási jog
Az elállási jog kizártsága: Vevő a szerződéstől való elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a termék egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
Az Értékesítő köteles a Fogyasztó által vételárként megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni. Az Értékesítő mindaddig visszatarthatja a Vevő által vételárként kifizetett összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta.
A Fogyasztó az elállási jog gyakorlása esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Értékesítőnek visszaadni. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztó köteles viselni. A termék postai küldemény útján nem küldhető vissza.

3. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
Kellékszavatosság: Amennyiben az Értékesítő hibásan teljesít a Vevő az Értékesítővel szemben kellékszavatossági igényt (kijavítás, csere, árleszállítás, elállás) érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni.
Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a Értékesítő által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.Jótállás: termékeink jellegére tekintettel jótállást nem vállalunk.
Az Értékesítőnek nincs a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

4. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
A Fogyasztó a termékkel vagy az Értékesítő tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Etyeki Kúria Kft. (Telefon: +36 30/920-990, Postacím: 2091 Etyek, Öreghegy 2699 hrsz., E-mail: webshop@etyekikuria.com)
A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti az Értékesítőval a panaszát, amely az Értékesítőnek illetve az Értékesítő érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
Amennyiben az Értékesítő a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett Értékesítővel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

III. Adatvédelem és egyéb rendelkezések
Adatkezelő a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – GDPR valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján kezeli.
Az Adatkezelő a honlapon található adatvédelmi tájékoztatóban ad részletes tájékoztatást a webshop-pal összefüggő adatkezelésről.

Vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól   

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

  1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
  2. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) - GDPR

Etyek, 2020. szeptember 07. napján
Etyeki Kúria Kft.